DARMOWA WYSYŁKA - OD 100 ZŁ, W CIĄGU 24 GODZIN!

Regulamin - NUTRI PRO SPORT

REGULAMIN SKLEPU

Spis treści:

 1. Postanowiecnia ogólne
 2. Warunki zawierania umowy sprzedaży
 3. Metody płatności 
 4. Dostawa produktu
 5. Reklamacje
 6. Prawo odstąpienia od umowy
 7. Postanowienia końcowe

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.nutriprosport.pl jest własnością Nutri Pro sp. z o.o., ul.Technologiczna 15 42-400 Zawiercie o numerze NIP 6492322591 

KRS0000908083  adres poczty elektronicznej: biuro@nutriprosport.pl

 

1.2. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.nutriprosport.pl i skierowany jest zarówno do konsumentów jak i przedsiębiorców.

 

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach sklepu internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawienia.

 

1.4. Definicje:

 

1.4.1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności

 

1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz umożliwiający założenie konta.

 

1.4.3. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

 

1.4.4. SPRZEDAWCA – sklep internetowy www.nutriprosport.pl Nutri Pro sp. z o.o., ul.Technologiczna 15 42-400 Zawiercie NIP 6492322591

 

1.4.5. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 

1.4.6. KONTO – usługa elektroniczna utworzona przez Klienta poprzez Formularz Rejestracji, zawierająca dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w sklepie internetowym.

 

1.4.7. NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z tej usługi otrzymywanie informacji o produktach, nowościach i promocjach w sklepie internetowym

 

1.4.8. PRODUKT – rzecz dostępna w sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 

1.4.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin sklepu internetowego

1.4.10. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.nutriprosport.pl będący własnością Nutri Pro sp. z o.o., ul.Technologiczna 15 42-400 Zawiercie NIP 6492322591

 

1.4.11. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówień i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

1.4.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

1.4.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Klienta.

 

1.4.14. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

 

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

2.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.

2.2. Cena podana na stronie Produktu podana jest w walucie złotych polskich (zł/PLN) i zawiera podatki. Do podanej ceny Produktu należy dodać koszt transportu, który opłacany jest przez Klienta. Klient w trakcie składania Zamówienia informowany jest o wyborze sposobu płatności i dostawy Produktu. Te koszty należy dodać do ceny Produktu.

2.3. Po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem Formularzu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęci do realizacji następuje poprzez wysłanie przez Sprzedawcę Klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej e-mail Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu i przyjęciu do realizacji Zamówienia, nr zamówienia oraz potwierdzenie Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

2.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia bez podania przyczyny.

2.5. Zabezpieczenie, utrwalenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 2.3. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 

3. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

  1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności za Produkt:
   1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki
   2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:

    Nutri Pro sp. z o.o., ul.Technologiczna 15 42-400 Zawiercie NIP 6492322591

  1. Termin płatności:
   1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
   2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 1. DOSTAWA PRODUKTU:
  1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty wysyłki” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:
   4.2.1. Przesyłka pocztowa
   4.2.2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa
  3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 10 Dni Roboczych.
   4.3.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, termin ten jest liczony od dnia zaksięgowania pieniędzy na koncie Sprzedawcy
   4.3.2 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przy odbiorze, termin ten jest liczony od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 1. Metody płatności
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 
Dostępne formy płatności: Pay by link (takich jak mTransfer, Przelew24 Banku BZWBK, iPKO), płatności kartą płatniczą, również jako płatności cykliczny i 1-Click (VISA, VISA Electron, MasterCard i Maestro), BLIK oraz płatności Szybkim przelewem.
 
Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro”
 
W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego” albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 
Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 
Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
 
4. Dostawa produktu
 
Dostawa Produktu do Klienta jest bezpłatna przy opcji płatności z góry, w przypadku zakupu za pobraniem, dostawa jest odpłatna. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty wysyłki” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 
Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:
 
 Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa i paczkomaty.
 
Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 48 godzin od daty złożenia zamówienia.
W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, termin ten jest liczony od dnia zaksięgowania pieniędzy na koncie Sprzedawcy
 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przy odbiorze, termin ten jest liczony od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 
 
PACZKOMATY – czas dostawy w praktyce do 2 dni
 
Paczka jest dostarczana do wskazanego przez klienta paczkomatu.
 
Regulamin świadczenia usług w paczkomaty.pl
 
Maksymalny gabaryt paczki to 41 x 38 x 64 cm – żaden z wymiarów nie może być przekroczony, dlatego przy przyjmowaniu zamówień wieloprzedmiotowych proszę o zwrócenie na to szczególnej uwagi – zalecamy wysyłkę pojedynczych przedmiotów – szczególnie przy większych przedmiotach.
 
Przesyłka kurierska: 
Przy płatności z góry, koszt wysyłki wynosi 16zł.
 
Przesyłka kurierska pobraniowa – koszt wysyłki wynosi 22zł. 
 
 
 
 1. REKLAMACJE
  5.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
  5.2. Sprzedawca z obligowany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
  5.3. Reklamacje Klient może złożyć poprzez:
  5.3.1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@nutriprosport.pl
  5.3.2 w formie pisemnej na adres: nutriprosport.pl ul.3-go maja 21 42-400 Zawiercie
  5.4. W opisie reklamacji klient winien podać: informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzanie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, danych kontaktowych składającego reklamację.
  5.5. Sprzedawca winien ustosunkować się do składanej reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.
  5.6. W przypadku gdy Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta i Produkt będzie musiał zostać dostarczony do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres nutriprosport.pl ul.3-go maja 21 42-400 Zawiercie
 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 2. 6.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w ciągu 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 6.7. Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone:
  6.1.1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@nutriprosport.pl
  6.1.2. w formie pisemnej na adres: nutriprosport.pl ul.3-go maja 21 42-400 Zawiercie
  6.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Zwroty/Reklamacje”. Konsument może skorzystać ze wzory formularza lecz nie jest to obowiązkowe.
  6.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
  6.4. Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić konsumentowi równowartość produktu/produktów w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na podany przez Klienta nr konta bankowego.
  6.5. Konsument zobowiązany jest niezwłocznie do zwrotu Produktu Sprzedawcy w terminie nieprzekraczającym 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy. Konsument może zwrócić Produkt na adres: nutriprosport.pl ul.3-go maja 21 42-400 Zawiercie
  6.6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.
  6.7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  7.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
  7.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. (Dz. U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumentach z dnia 30 maja 2014r. (Dz.U. 2014 r. Poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa