DARMOWA WYSYŁKA - OD 100 ZŁ, W CIĄGU 24 GODZIN!

Zwroty i reklamacje - NUTRI PRO SPORT


 1. 1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
  1.2. Sprzedawca z obligowany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
  1.3. Reklamacje Klient może złożyć poprzez:
  1.3.1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@nutriprosport.pl
  1.3.2 w formie pisemnej na adres: nutriprosport.pl ul. Technologiczna 15 42-400 Zawiercie
  1.4. W opisie reklamacji klient winien podać: informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzanie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, danych kontaktowych składającego reklamację.
  5.5. Sprzedawca winien ustosunkować się do składanej reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.
  5.6. W przypadku gdy Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta i Produkt będzie musiał zostać dostarczony do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres nutriprosport.pl ul. Technologiczna 15 42-400 Zawiercie
 2. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  2.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w ciągu 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 6.7. Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone:
  2.1.1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@nutriprosport.pl
  2.1.2. w formie pisemnej na adres: nutriprosport.pl ul. Technologiczna 15 42-400 Zawiercie
  2.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Zwroty/Reklamacje”. Konsument może skorzystać ze wzory formularza lecz nie jest to obowiązkowe.
  2.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
  2.4. Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić konsumentowi równowartość produktu/produktów w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na podany przez Klienta nr konta bankowego.
  2.5. Konsument zobowiązany jest niezwłocznie do zwrotu Produktu Sprzedawcy w terminie nieprzekraczającym 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy. Konsument może zwrócić Produkt na adres: nutriprosport.pl ul. Technologiczna 15 42-400 Zawiercie
  2.6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.
  2.7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.